VAT Not Included. VAT may be added if applicable.

Hebrew Chess Books

 Manufacturer Product Image Model+ Item Name Price
"Kings game" by Vladislav Shklovsky and Ram Sofer, part 2 (Hebrew) 5062

"Kings game" by Vladislav Shklovsky and Ram Sofer, part 2 (Hebrew)

לאחר ההעכרות שערכת עם משחק שחמט בספר "משחק המלכים חלק א' ודאי תרצה לרכוש ידע...
₪127.59

Add:

Beginners exercise book by Michael Otrovsky. HEBREW. 5088

Beginners exercise book by Michael Otrovsky. HEBREW.

Beginners exercise book by Michael Ortovsky. HEBREW. ñôø úøâéìéí ìúìîéã - îéëàì àåñèøåáñ÷é Model 5088
₪22.00

... more info
Sold Out

Advanced players exercise book by Ram Sofer. H 5089

Advanced players exercise book by Ram Sofer. H

Advanced players exercise book. HEBREW.
₪30.00

Add:

"War Games" by Itzhak Lys. Hebrew 5092

"War Games" by Itzhak Lys. Hebrew

WAR GAMES by Ytzhak Lys. Hebrew. îùç÷é îìçîä - ñôøå ùì éöç÷ ìéñ. äùçîè áéùøàì áñåôå ùì îàä. Model 5092
₪15.00

Add:

Up To The Last Pawn. HEBREW. 5093

Up To The Last Pawn. HEBREW.

Up To The Last Pawn by Johanan Afek and Horacio Volman. HEBREW. About Moshe Cherniak - "Mister Chess" of Israel. "òã øâìé...
₪31.00

... more info
Sold Out

My system by Aharon Nimzovitsch, HEBREW 5094

My system by Aharon Nimzovitsch, HEBREW

This book is the first of a Hebrew series, which will be published during the coming years, named "Young Chess Player Library". The...
₪128.45  ₪103.44
Save: 19% off


... more info
Sold Out

Expanded Chess Player Notebook (HEBREW) 5102

Expanded Chess Player Notebook (HEBREW)

Expanded Chess Player Notebook îäãåøä äçãùä ùì "ôð÷ñ ùçîèàé îåøçá" áòøéëúå ùì îùä ùìå áàä...
₪13.00

... more info
Sold Out

Chess Player Notebook (HEBREW) 5103

Chess Player Notebook (HEBREW)

פנקס שחמטאי בעריכתו של משה שלו . 96 עמודים.210 X145 מ"מ.
₪15.00

Add:

Chess Plus Plus by Ehud Lahav (Hebrew) 5127

Chess Plus Plus by Ehud Lahav (Hebrew)

ùçîè ôìåñ ôìåñ îàú àäåã ìäá. éñåãåú äçùéáä áùçîè ìúìîéã åìùç÷ï. áñôø æä çåùó äîçáø...
₪91.00

... more info
Sold Out

Positional Victory by Israel Gelfer -2 Volumes (Hebrew) 5133

Positional Victory by Israel Gelfer -2 Volumes (Hebrew)

The "Positional Victory" by Israel Gelfer translated from English into Hebrew (2 volumes). Editor Moshe Slav. 210x150 mm. 180 pages each...
₪129.31  ₪103.44
Save: 20% off


Add:Monthly Specials For October


My system by Aharon Nimzovitsch, HEBREW
My system by Aharon Nimzovitsch, HEBREW
₪128.45  ₪103.44
Save: 19% off

Copyright © 2020 Slavchess. Powered by Zen Cart
VAT Not Included. VAT may be added if applicable.
SSl Paypal Verified Logo